Beleggingsstijl

Dynamiek van de internationale markten

Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op de zogenaamde Top Down benadering. Kenmerk van deze beleggingsstijl is het actief inspelen op de dynamiek van de internationale markten. Uitgangspunten in het hierbij te voeren beleggingsbeleid:

  • Verdergaande globalisering van economische structuren;
  • Toegenomen mobiliteit van de internationale kapitaalstromen;
  • Met als gevolg grote volatiliteit in de koersvorming.

Daarom ligt er een sterke nadruk op de sectorale invulling van de aandelenportefeuille, waarin de research van vooraanstaande effectenhuizen leidend is.

Onderscheidend

Zowel onderscheidend en transparant is het feit dat Van Amstberg in de meeste gevallen belegt in afzonderlijke aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Dat houdt uw vermogen liquide en voorkomt verborgen kosten van fondsen.

Core en satelite

De aandelenportefeuille wordt voor een groot deel mondiaal belegd in individuele aandelen het principe van de core (70-80%) in de 'beste namen'. Met het overige deel, de satelite (20-30%), zal door middel van een actieve opstelling getracht worden tot een betere perfomance te komen dan relevante benchmarks (AEX-index, MSCI-World Index), zonder meer dan gemiddelde (aandelen)risico’s te lopen.

 

Optimale risico/rendementsverhouding

Ons streven is gericht op een optimale risico/ rendementsverhouding in uw portefeuille. Dat doen wij door selectie, timing en op basis van fundamentele economische verwachtingen.

Strategische asset allocatie

De eerste stap in de Top Down benadering van het beleggingsproces is de invulling van de portefeuille over de onderscheiden asset-klassen: aandelen, obligaties, deposito’s/liquiditeiten en vastgoed. Hiervoor gelden fundamenteel economische en markttechnische criteria binnen de randvoorwaarden en het profiel van de belegger: de strategische asset allocatie.

Tactische asset allocatie

Door een actieve onder- of overweging van de verschillende assets (ookwel: de Tactische Asset Allocatie) wordt gestreefd naar een betere risico/ rendementsverhouding ten opzichte van de strategische portefeuilleverdeling. En dat binnen een horizon van 12 tot 18 maanden.

Weging asset allocatie

De asset-allocatie heeft de grootste invloed op de uiteindelijke performance van de beleggingsportefeuille. De weging van de assets bepaalt in belangrijke mate het rendement op de portefeuille:

  • De weging van de assets (aandelen, obligaties en liquiditeiten) ongeveer 60%; 
  • De weging over sectoren, regio’s en valuta circa 25%;
  • Titelselectie van de individuele aandelen en obligaties 15%.
Van Amstberg Capital Management B.V. | Sophialaan 1 | 1213 XK Hilversum | 035 626 13 33
© 2019 Van Amstberg Capital Management B.V.
De vrijblijvende portefeuille-scan