Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Bij vermogensbeheer vertrouwt u het kapitaal toe aan onze ervaren beleggingsexperts die het dagelijks beheer verzorgen. Dit betekent echter niet dat u de zeggenschap of het overzicht over uw vermogen verliest. We maken goede afspraken en rapporteren periodiek over de samenstelling en ontwikkelingen van uw portefeuille.

Behoud en groei van uw vermogen?

Dan is een afspraak bij Van Amstberg best een goed idee!

U beschikt over een bepaald vermogen

Het is vanzelfsprekend dat u zich concentreert op behoud en verdere uitbouw van dit vermogen. Wellicht met de opzet hieruit inkomen te genereren. U legt deze doelstelling graag in handen van een vakspecialist, die de tijd en de kennis heeft om hier invulling aan te geven. Belt u dan gerust eens voor een afspraak.

Wederzijds vertrouwen en continuïteit

Het is geen gemakkelijke beslissing om het beheer van uw privévermogen uit handen te geven. Daar zijn we ons terdege van bewust en het is voor ons dan ook een extra stimulans om onze expertise optimaal in te zetten voor uw belangen. Al onze verdere stappen liggen in het verlengde van deze beslissing.

 

Wat u van ons mag verwachten

  • De opbouw van een groot wederzijds vertrouwen tussen u en uw adviseur(s);
  • Permanente, professionele aandacht voor uw belangen;
  • Pro-actief en objectief advies en beheer, gericht op continuïteit en niet op kortstondige successen;
  • Beleggingsbeleid gebaseerd op fundamentele analyses.

Uw wensen en richtlijnen zijn maatgevend

Belangrijk uitgangspunt is dat u zichzelf in de samenstelling van uw portefeuille herkent. Daarom zijn uw wensen en richtlijnen primair voor deze samenstelling. Evenals uw fiscale status, risicoperceptie en korte- en lange termijndoelstellingen. Op deze wijze ontstaat er nooit een conflict tussen uw persoonlijke uitgangspunten en het feitelijke resultaat.

U staat centraal

Basis voor verdere progressie is overeenstemming over het door ons opgestelde beleggingsplan. Met als verdere invulling:

  • Van Amstberg beheert de vermogens-bestanden op uw naam;
  • Een beperkte beheervolmacht om de voor het dagelijks beheer noodzakelijke handelingen te kunnen uitvoeren;
  • Behoudt van volledige zeggenschap over uw rekening;
  • Een op elk moment opzegbare beheerovereenkomst;
  • Onbeperkt overleg mogelijk.
Van Amstberg Capital Management B.V. | Sophialaan 1 | 1213 XK Hilversum | 035 626 13 33
© 2019 Van Amstberg Capital Management B.V.
De vrijblijvende portefeuille-scan