Werkwijze

Beleggingsadvies of vermogensbeheer

De werkwijze hangt af van de keuze die u maakt tussen beleggingsadvies (ook wel vermogensadvies) en vermogensbeheer. Bij beheer verzorgen wij naast (pro-actief) advies ook het dagelijkse beheer van uw vermogen.

Transparant

Transparantie in vermogensbeheer? Iedereen roept het, wij doen het al jaren. Wij hechten erg aan een goede verstandhouding. Van Amstberg staat voor absolute transparantie en resultaat in vermogensbeheer. Maximaal 0,8% beheerfee over de waarde van uw portefeuille, soms minder. Bekijk alle tarieven. Minimale inleg € 150.000.

Úw vermogen, uw doelstellingen

Centraal staat het realiseren van de overeengekomen doelstellingen. Tot stand gekomen na uitvoerige, mondelinge afstemming op uw persoonlijke wensen en verwachtingen. Een combinatie van afspraken, waaraan wij elke handeling die wij voor u verrichten nauwkeurig toetsen.

 

Filosofie

Dat we van transparantie, informeren en overleg houden, neemt niet weg dat Van Amstberg er een nadrukkelijke eigen filosofie op nahoudt. Tezamen met onze specialisatie en volkomen onafhankelijkheid levert u dat de meerwaarde op die u van een adviseur mag verwachten. Elke dag sterk betrokken.

Nog geen relatie? Dan is een afspraak bij Van Amstberg best een goed idee!

Van Amstberg Capital Management B.V. | Sophialaan 1 | 1213 XK Hilversum | 035 626 13 33
© 2019 Van Amstberg Capital Management B.V.
De vrijblijvende portefeuille-scan