AFM Risicowijzer beleggingen

De risicowijzer geeft het risico aan van de beleggingen in een risicoprofiel. Dit risico is gebaseerd op de volatiliteit van het rendement. De gestandaardiseerde grafische weergave in een wijzer geeft consumenten meer houvast bij het vergelijken van de uiteenlopende profielnamen die worden gebruikt door beleggingsinstellingen. De risicowijzer is ter illustratie en ondersteuning van de informatie over een risicoprofiel. Voor een overzicht van alle risico’s van de beleggingen in een risicoprofiel moet de consument ook de overige informatie over het risicoprofiel lezen.

AFM risicowijzer en de profielen van Van Amstberg Capital Management

Vastrentend Defensief Defensief Klassiek Offensief
Vastrentend Defensief Behoedzaam Klassiek Offensief

 

Grafiek 

Van Amstberg Capital Management B.V. | Sophialaan 1 | 1213 XK Hilversum | 035 626 13 33
© 2019 Van Amstberg Capital Management B.V.
De vrijblijvende portefeuille-scan