Onze risicoprofielen

Financiële ondernemingen zijn verplicht om bij het adviseren over (producten met) beleggingen en vermogensbeheer een goede inschatting te maken van een consument. Naast allerlei persoonlijke en financiële gegevens is het vooral van belang dat helder is welke risico’s een consument zou willen en kunnen nemen met zijn beleggingen. Hiervoor wordt vaak een risicoprofiel opgesteld.

Van Amstberg Capital Management hanteert de volgende profielen

Ieder risicoprofiel kent een strategische (= lange termijn) asset allocatie. Deze allocatie combineert posities in categorieën als aandelen , obligaties, liquiditeiten. Met de tactische allocatie wordt actief de visie  tot uitdrukking gebracht. Daarbij zijn er limieten over de mate waarin de tactische allocatie af kan wijken van de strategische allocatie.

Strategische Asset Allocatie profielen Van Amstberg Capital Management B.V. (data: mei 2015)

Bij afwijking van de strategische asset-allocatie zullen wij binnen onderstaande bandbreedtes blijven:

De vastrentende belegger

De portefeuille is opgebouwd uit vastrentende waarden. Hierop behaalt de klant naar verwachting een rendement dat over meerdere jaren gemeten hoger ligt dan het rendement op spaardeposito’s over dezelfde periode. Genereren van inkomsten uit de beleggingsportefeuille staat voor de vastrentende belegger voorop. Bij de keuze van leningen stelt de klant hoge eisen aan de kredietwaardigheid van de debiteur.

 1. Aandelen        0 %
 2. Obligaties       90 %    (minimaal 80 % / maximaal 100 %)
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal  0 % / maximaal 20 %)
  Liquiditeiten

De defensieve belegger

Een stabiel, maar relatief laag beleggingsresultaat vindt de klant als defensieve belegger belangrijker dan sterke fluctuaties in de waarde zijn portefeuille. Het grootste gedeelte van de portefeuille bestaat daarom uit vastrentende waarden. Bij de keuze van leningen stelt de klant hoge eisen aan de kredietwaardigheid van de debiteur. Een beperkt deel van de portefeuille belegt de klant in aandelen. Bij de invulling van de aandelenportefeuille let de klantadviseur op een brede spreiding over verschillende sectoren en de bewezen kwaliteit van de bedrijven c.q. fondsen waarin belegt wordt.

 1. Aandelen        30 %    ( minimaal 10 % / maximaal 50 %)
 2. Obligaties       60 %    ( minimaal 40 % / maximaal 80 %)
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal  0 %  / maximaal 20 %)
  Liquiditeiten

De behoedzame belegger

De behoedzame belegger kent de voor- en nadelen van de verschillende beleggingscategorieën. De portefeuille kenmerkt zich door een evenwichtige verdeling tussen aandelen en vastrentende waarden. Bij de invulling van de aandelenportefeuille wordt gelet op een brede spreiding over verschillende sectoren en de bewezen kwaliteit van de bedrijven waarin belegt wordt. Bij de keuze van leningen worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de debiteur.

 1. Aandelen        50 %    ( minimaal 30 % / maximaal 70 %)
 2. Obligaties       40 %    ( minimaal 20 % / maximaal 60 %)
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal  0 %  / maximaal 20 %)
  Liquiditeiten

De klassieke belegger

De klassieke belegger is een actieve belegger die bereid is een bepaalde mate van risico te nemen, maar gaat daarbij niet tot het uiterste. De portefeuille speelt in op de dynamiek van de financiële markten. Het belangrijkste deel van de portefeuille is in aandelen belegd wat naar verwachting over meerdere jaren gemeten een hoger rendement zal opleveren. Het accent in de portefeuille ligt op aandelen en obligaties die zorgvuldig worden geselecteerd op kwaliteitscriteria en trackrecord.

 1. Aandelen        70 %    ( minimaal 50 % / maximaal 90 %)
 2. Obligaties       20 %    ( minimaal  0 %  / maximaal 40 %)
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal  0 %  / maximaal 20 %)
  Liquiditeiten

De offensieve belegger

De doelstelling van de offensieve belegger is duidelijk gericht op het behalen van vermogensgroei over een langere periode. Korte termijn fluctuaties in de waarde van het vermogen maken geen overdreven emoties los bij de belegger. De portefeuille kenmerkt zich door een vermogensverdeling die volledig is ingevuld met aandelen, aangezien deze op lange termijn hebben bewezen het hoogste rendement te geven. De belegger heeft ruime ervaring met beleggen, kent de risico’s en is bereid deze te accepteren.

 1. Aandelen        90 %    ( minimaal 70 % / maximaal 110 %)
 2. Obligaties       0  %   
 3. Deposito/        10 %    ( minimaal 0 %/ maximaal 30% )
  Liquiditeiten
Van Amstberg Capital Management B.V. | Sophialaan 1 | 1213 XK Hilversum | 035 626 13 33
© 2019 Van Amstberg Capital Management B.V.
De vrijblijvende portefeuille-scan