Uw risicobereidheid

Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder andere gebruik gemaakt  worden van de “Vragenlijst Risicobereidheid”. Deze vragenlijst bestaat uit twee delen.

In deel 1 beantwoord u vragen waarmee o.a.  Beleggingsdoelstelling, Risicohouding en Financiële situatie uitgelicht worden. In  deel 2 worden uw Kennis en Ervaring getoetst.  Deze vragenlijst is slechts één onderdeel van het proces om te komen tot een juiste profielkeuze. Een uitgebreid intake-gesprek met één van onze adviseurs is zeker ook nodig om tot een verantwoorde profielkeuze te kunnen komen.

Download als PDF

Van Amstberg Capital Management B.V. | Sophialaan 1 | 1213 XK Hilversum | 035 626 13 33
© 2019 Van Amstberg Capital Management B.V.
De vrijblijvende portefeuille-scan